Name

usb_hcd_pci_shutdown — shutdown host controller

Synopsis

void usb_hcd_pci_shutdown (struct pci_dev * dev);
 

Arguments

dev

USB Host Controller being shutdown